RSS

Sử dụng RSS của Tin tức Online sẽ giúp bạn luôn có được những thông tin nóng hổi nhất của trong và ngoài nước.

Thêm một kênh RSS của Tin tức Online vào trang cá nhân!

  1. Nhấn vào nút "+ RSS Feed" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục RSS của Tin tức Online.
  2. Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của Tin tức Online vào trang cá nhân của bạn.

Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

  1. Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.
  2. Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.

Danh mục RSS của Tin tức Online

Tiêu đề Chép URL sau vào chương trình đọc RSS
Trang chủ http://www.tintuconline.com.vn/rss/home.rss
Công nghệ http://tintuconline.com.vnrss/congnghe.rss
Thể thao http://tintuconline.com.vnrss/thethao.rss
Các môn khác http://tintuconline.com.vnrss/cacmonkhac.rss
Hậu trường http://tintuconline.com.vnrss/hautruong.rss
Bóng đá quốc tế http://tintuconline.com.vnrss/bongdaquocte.rss
Bóng đá Việt Nam http://tintuconline.com.vnrss/bongdavietnam.rss
Multimedia http://tintuconline.com.vnrss/multimedia.rss
Xã hội http://tintuconline.com.vnrss/xahoi.rss
Thời sự http://tintuconline.com.vnrss/thoisu.rss
Pháp luật http://tintuconline.com.vnrss/phapluat.rss
Kinh doanh http://tintuconline.com.vnrss/kinhdoanh.rss
Doanh nghiệp http://tintuconline.com.vnrss/doanhnghiep.rss
Làm giàu http://tintuconline.com.vnrss/lamgiau.rss
Thị trường http://tintuconline.com.vnrss/thitruong.rss
Sức khỏe http://tintuconline.com.vnrss/suckhoe.rss
Thế giới http://tintuconline.com.vnrss/thegioi.rss
Chuyện lạ http://tintuconline.com.vnrss/chuyenla.rss
An ninh thế giới http://tintuconline.com.vnrss/anninhthegioi.rss
Quiz http://tintuconline.com.vnrss/quiz.rss
Đẹp http://tintuconline.com.vnrss/dep.rss
Thời trang http://tintuconline.com.vnrss/thoitrang.rss
Làm đẹp http://tintuconline.com.vnrss/lamdep.rss
Mạng xã hội http://tintuconline.com.vnrss/mangxahoi.rss
Ăn - Chơi http://tintuconline.com.vnrss/anchoi.rss
Tâm sự http://tintuconline.com.vnrss/tamsu.rss
Ảnh http://tintuconline.com.vnrss/anh.rss
Video http://tintuconline.com.vnrss/video.rss
Giải trí http://tintuconline.com.vnrss/giaitri.rss
Facebook Sao http://tintuconline.com.vnrss/facebooksao.rss
Âm nhạc http://tintuconline.com.vnrss/amnhac.rss
Điện ảnh http://tintuconline.com.vnrss/dienanh.rss
Ngôi sao http://tintuconline.com.vnrss/ngoisao.rss
Đời sống http://tintuconline.com.vnrss/doisong.rss
Công sở http://tintuconline.com.vnrss/congso.rss
Giới trẻ http://tintuconline.com.vnrss/gioitre.rss
Tình yêu http://tintuconline.com.vnrss/tinhyeu.rss
Gia đình http://tintuconline.com.vnrss/giadinh.rss
Giáo dục http://tintuconline.com.vnrss/giaoduc.rss
Du học http://tintuconline.com.vnrss/duhoc.rss
Kỹ năng mềm http://tintuconline.com.vnrss/kynangmem.rss
Tin giáo dục http://tintuconline.com.vnrss/tingiaoduc.rss

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ Tin tức Online. Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?

RSS Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định. Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất. Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/

Các chương trình đọc RSS

Windows: Newz Crawler | FeedDemon | Awasu
Mac OS X: Newsfire | NetNewsWire
Web: Bloglines | My Yahoo! | NewsGator
Browser: Mozilla Firefox