Clip: Kẻ cuồng dâm vật vã ở phiên tòa

Thứ sáu, 26/10/2012 07:56
Ngay từ đầu phiên xử, Đặng Trần Hoài đã có biểu hiện chống đối khi không chịu khai, một mực khóc lóc kêu đau đầu.

TheoVNN
Ý kiến của bạn !