Người sở hữu 200m2 đất Hà Nội có thể phải đóng 129 triệu/năm thuế tài sản

Những người sở hữu thửa đất ở có diện tích 200m2 tại khu vực thành thị thuộc Hà Nội và TP.HCM có thể sẽ phải nộp tiền thuế tài sản hàng năm là 97,2 triệu đồng nếu áp dụng mức thuế suất thuế tài sản 0,3%, thậm chí lên tới 129,6 triệu đồng khi áp dụng mức thuế suất thuế tài sản 0,4%.