Hữu Thắng thay Công Vinh làm chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM

Không lâu sau khi Lê Công Vinh rút lui khỏi vị trí quyền chủ tịch CLB TP.HCM, đội bóng thành phố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thắng vào chính vị trí mà Công Vinh để lại. Đồng thời, CLB TPHCM cũng phủ nhận thông tin sẽ giải thể đội bóng