Phát hiện một nữ hành khách Việt Nam dương tính Covid-19 khi vừa đến Nhật Bản