Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ "đồ đồng nát"

Thứ ba, 23/04/2019 10:59
Với sự tỉ mỉ và bàn tay khéo léo của những người thợ, cùng các chuyên gia phục chế xe, một chiếc Jaguar E-Type 4.2 phiên bản 1965

Với sự tỉ mỉ và bàn tay khéo léo của những người thợ, cùng các chuyên gia phục chế xe, một chiếc Jaguar E-Type 4.2 phiên bản 1965 hoen gỉ, tưởng chừng chỉ có thể nằm trong bãi phế liệu đã được hồi sinh.

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-1

Chiếc xe đồng nát theo đúng nghĩa đen

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-2

... đã được hồi sinh như một phép màu.

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-3

Quá trình phục chế đòi hỏi sự tỉ mỉ cao

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-4

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-5

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-6

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-7

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-8

Chiếc xe được lắp động cơ mới

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-9

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-10

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-11

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-12

Cả ngoài và trong xe đều bị hư hỏng nặng, phần sàn xe đã bị gỉ vỡ hết.

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-13

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-14

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-15

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-16

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-17

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-18

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-19

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-20

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-21

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-22

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-23

Tất cả trở nên... như mới

 

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-24

Trước đó, toàn bộ thân xe đã bị hoen gỉ nặng

 

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-25

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-26

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-27

Chiếc xe trở nên hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ...

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-28

... dù nguyên trạng thực sự đáng ngại.

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-29

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-30

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-31

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-32

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-33

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-34

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-35

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-36

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-37

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-38

Sự hồi sinh kì diệu của một chiếc Jaguar E-Type từ đồ đồng nát-39

Giấy chứng nhận xe cổ phục chế

Theo Dantri.com.vn

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet