Hành trình 15 năm chữa bệnh cho con trai của Quốc Tuấn

Chưa một lần kêu than, nhưng đây là những điều Quốc Tuấn và con trai đã trải qua trong 15 năm chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ chủ đề: