RSS

Sử dụng RSS của Tin tức Online sẽ giúp bạn luôn có được những thông tin nóng hổi nhất của trong và ngoài nước.

Thêm một kênh RSS của Tin tức Online vào trang cá nhân!

  1. Nhấn vào nút "+ RSS Feed" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục RSS của Tin tức Online.
  2. Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của Tin tức Online vào trang cá nhân của bạn.

Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

  1. Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.
  2. Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.

Danh mục RSS của Tin tức Online

Tiêu đề Chép URL sau vào chương trình đọc RSS
Trang chủ http://www.tintuconline.com.vn/rss/home.rss
Công nghệ https://tintuconline.com.vnrss/congnghe.rss
Thể thao https://tintuconline.com.vnrss/thethao.rss
Các môn khác https://tintuconline.com.vnrss/cacmonkhac.rss
Hậu trường https://tintuconline.com.vnrss/hautruong.rss
Bóng đá quốc tế https://tintuconline.com.vnrss/bongdaquocte.rss
Bóng đá Việt Nam https://tintuconline.com.vnrss/bongdavietnam.rss
Multimedia https://tintuconline.com.vnrss/multimedia.rss
Xã hội https://tintuconline.com.vnrss/xahoi.rss
Thời sự https://tintuconline.com.vnrss/thoisu.rss
Pháp luật https://tintuconline.com.vnrss/phapluat.rss
Kinh doanh https://tintuconline.com.vnrss/kinhdoanh.rss
Doanh nghiệp https://tintuconline.com.vnrss/doanhnghiep.rss
Làm giàu https://tintuconline.com.vnrss/lamgiau.rss
Thị trường https://tintuconline.com.vnrss/thitruong.rss
Sức khỏe https://tintuconline.com.vnrss/suckhoe.rss
Thế giới https://tintuconline.com.vnrss/thegioi.rss
Chuyện lạ https://tintuconline.com.vnrss/chuyenla.rss
An ninh thế giới https://tintuconline.com.vnrss/anninhthegioi.rss
Quiz https://tintuconline.com.vnrss/quiz.rss
Đẹp https://tintuconline.com.vnrss/dep.rss
Thời trang https://tintuconline.com.vnrss/thoitrang.rss
Làm đẹp https://tintuconline.com.vnrss/lamdep.rss
Mạng xã hội https://tintuconline.com.vnrss/mangxahoi.rss
Ăn - Chơi https://tintuconline.com.vnrss/anchoi.rss
Tâm sự https://tintuconline.com.vnrss/tamsu.rss
Ảnh https://tintuconline.com.vnrss/anh.rss
Video https://tintuconline.com.vnrss/video.rss
Giải trí https://tintuconline.com.vnrss/giaitri.rss
Facebook Sao https://tintuconline.com.vnrss/facebooksao.rss
Âm nhạc https://tintuconline.com.vnrss/amnhac.rss
Điện ảnh https://tintuconline.com.vnrss/dienanh.rss
Ngôi sao https://tintuconline.com.vnrss/ngoisao.rss
Đời sống https://tintuconline.com.vnrss/doisong.rss
Công sở https://tintuconline.com.vnrss/congso.rss
Giới trẻ https://tintuconline.com.vnrss/gioitre.rss
Tình yêu https://tintuconline.com.vnrss/tinhyeu.rss
Gia đình https://tintuconline.com.vnrss/giadinh.rss
Giáo dục https://tintuconline.com.vnrss/giaoduc.rss
Du học https://tintuconline.com.vnrss/duhoc.rss
Kỹ năng mềm https://tintuconline.com.vnrss/kynangmem.rss
Tin giáo dục https://tintuconline.com.vnrss/tingiaoduc.rss

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ Tin tức Online. Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?

RSS Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định. Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất. Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/

Các chương trình đọc RSS

Windows: Newz Crawler | FeedDemon | Awasu
Mac OS X: Newsfire | NetNewsWire
Web: Bloglines | My Yahoo! | NewsGator
Browser: Mozilla Firefox