sách giáo khoa lớp 1: Cập nhật tin tức sách giáo khoa lớp 1 mới nhất 24h qua. Đọc tin sách giáo khoa lớp 1 trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất sách giáo khoa lớp 1

"Bốn cái làn" thì có gì nhạy cảm, hay người lớn tự "nhạy cảm" mà không đọc sách trẻ em bằng đôi mắt thơ ngây?

14/10/2020
Hà cớ gì mà bốn cái làn bị coi là tục tĩu? Người lớn tự bóp méo ngôn ngữ, suy diễn vặn vẹo rồi lại làm ầm lên “viết sách thế này làm hỏng cả thế hệ” là sao?