vượt biên vào Anh: Cập nhật tin tức vượt biên vào Anh mới nhất 24h qua. Đọc tin vượt biên vào Anh trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất vượt biên vào Anh

Người Việt nhịn ăn, uống tuyết để vượt biên rồi vỡ mộng tại Anh

07/11/2019
Trước chặng vượt biên nguy hiểm từ Pháp sang Anh, người di cư Việt Nam phải trải qua nhiều tháng, nhiều năm khổ sở.