Áp dụng ngay "qui tắc 4 ấm" để bảo vệ trẻ ngày lạnh

Thứ tư, 01/11/2017 07:02
Trong những ngày lạnh đột ngôt trẻ dễ bị nhiễm lạnh và bị viêm phổi do vậy các mẹ phải tìm cách giữ ấm cơ thể của trẻ.
Ý kiến của bạn !