Bác sĩ đang đỡ đẻ cũng trở dạ sinh con

Tại Mỹ, trong lúc đỡ đẻ cho 1 sản phụ, nữ bác sỹ có tên Emily Jacobs đã bất ngờ vỡ ối và sau đó ít giờ cũng hạ sinh 1 bé trai.

Tại Mỹ, trong lúc đỡ đẻ cho 1 sản phụ, nữ bác sỹ có tên Emily Jacobs đã bất ngờ vỡ ối và sau đó ít giờ cũng hạ sinh 1 bé trai.

Bác sỹ dường như là những người hiểu về cơ thể, tình trạng sức khỏe và bệnh tật nhất, nhưng không hẳn lúc nào điều này cũng đúng.


sản phụ

bác sỹ

đỡ đẻ

Bình luận