Bản chất của đàn ông

Nhìn thấy các đường cong tuyệt mỹcủa phụ nữ là các ông khó có thể rời mắt.

 

  Cỡ chữ

Nhìn thấy các đường cong tuyệt mỹ của phụ nữ là các ông khó có thể rời mắt.

NAT

 

  Cỡ chữ