Bản lĩnh của đàn ông là dám từ chối rượu bia chứ không phải say xỉn

Đàn ông phải dám từ chối rượu bia.

Đàn ông phải dám từ chối rượu bia.

Theo Yan

Rượu bia

Bình luận