Bản lĩnh giữ chồng là đây

Thứ năm, 19/10/2017 09:40
Phụ nữ lấy chồng thì dễ, giữ được chồng mới khó.

Theo VietNamNet
Ý kiến của bạn !