Bố mẹ mải đổ xăng, con bất ngờ bị ô tô chèn

Chỉ vì một phút sơ sẩy để con ngoài tầm mắt, cha mẹ có thể hối hận cả đời...

Chỉ vì một phút sơ sẩy để con ngoài tầm mắt, cha mẹ có thể hối hận cả đời...

Theo Trí thức trẻ

cha mẹ

chăm sóc con

tai nạn

Bình luận