Bom đạn nổ tại Tripoli, Libya

Mời quý vị và các bạn xem videoclip quay cảnh đạn pháo, tên lửa bắn sáng trời tại Tripoli trong cuộc giao tranhgiữa liên quân và quân đội Libya.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem video clip quay cảnh đạn pháo, tên lửa bắn sáng trời tại Tripoli trong cuộc giao tranh giữa liên quân và quân đội Libya.

NAT (tổng hợp)

 

  Cỡ chữ