Chỉ còn biết uống bia

Nhìn hai cô gái ăn mặc "mát mẻ"mátxa cho nhau ngay trước mắt mình, hai chàng trai không còn biết làm gì hơnngoài cách thưởng thức bia lạnh thôi.

 

  Cỡ chữ

Nhìn hai cô gái ăn mặc "mát mẻ" mát-xa cho nhau ngay trước mắt mình, hai chàng trai không còn biết làm gì hơn ngoài cách thưởng thức bia lạnh thôi.

NAT

 

  Cỡ chữ