Chiêu moi sạch tiền của vợ khi biết chồng lấy lương

Thứ bảy, 06/07/2019 09:39

Chồng lấy lương về muốn giữ lại để rượu bia với bạn mà cũng không xong với cô vợ  lắm chiêu .

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn !