Cô gái hậu đậu

Cô gái trẻ này đã phải chịu nhữngtai nạn đau đớn do cái tật hậu đậu của mình gây ra.

 

  Cỡ chữ
Cô gái trẻ này đã phải chịu những tai nạn đau đớn do cái tật hậu đậu của mình gây ra.

NAT

 

  Cỡ chữ