Cô gái TQ được bạn kéo lê trốn tên sát nhân trong trò Escape Room

Khi tên sát nhân cầm cưa máy sắp đến gần, cô gái đã bị xô té. Một người bạn cùng chơi vừa chạy vừa kéo lê cô, giúp họ tạm thời thoát được tên sát nhân.

Khi tên sát nhân cầm cưa máy sắp đến gần, cô gái đã bị xô té. Một người bạn cùng chơi vừa chạy vừa kéo lê cô, giúp họ tạm thời thoát được tên sát nhân.

 Theo Zing


trò Escape Room

Bình luận