Diễn viên Bảo Anh chia sẻ về vai Bảo 'Ngậu' trong 'Người phán xử'

Thứ năm, 10/08/2017 07:09
Ý kiến của bạn !