Đội bóng có những chân sút dở chưa từng thấy!

Chắc là trên thế giới sẽ không cóđội bóng thứ hai như thế này: Có các chân sút quá tệ, bóng ngay trước khungthành mà không ghi được bàn.

 

  Cỡ chữ

Chắc là trên thế giới sẽ không có đội bóng thứ hai như thế này: Có các chân sút quá tệ, bóng ngay trước khung thành mà không ghi được bàn.

NAT

 

  Cỡ chữ