Dùng hết sức giải cứu em bé bị kẹt đầu song sắt và cái kết không ngờ

Dùng hết sức cố bẻ cong song sắt, xoay đủ chiều mà mãi đầu em bé vẫn không kéo ra được. Cuối cùng em bé lại được giải thoát theo cách rất đơn giản.

Dùng hết sức cố bẻ cong song sắt, xoay đủ chiều mà mãi đầu em bé vẫn không kéo ra được. Cuối cùng em bé lại được giải thoát theo cách rất đơn giản.

Theo Khám Phá


tai nạn trẻ em

Bình luận