Ghi bàn từ cự ly tới hơn 65m!

Thứ sáu, 18/02/2011 15:05
Mời quý vị xem pha ghi bàn từkhoảng cách khoảng 65 m.
 

  Cỡ chữ

Mời quý vị xem pha ghi bàn từ khoảng cách khoảng 65 m.

NAT

 

  Cỡ chữ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet