Giải mã bóng đá: Trăm ngàn tiếng xấu đổ lên đầu người phát minh quả penalty

Thứ bảy, 27/04/2019 11:10

William McCrum đã có phát minh vô cùng quan trọng, góp phần thay đổi lịch sử môn bóng đá. Tuy nhiên vào thời điểm nghĩ ra quả phạt đền, ông phải chịu nhiều lời gièm pha.

Theo Trí Thức Trẻ

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !