Húc đuôi xe con, SUV ngã lật ngửa

Dù lý do là gì; tài xế xe SUV xao nhãng, hoặc do xe con phanh gấp, hoặc cả hai, thì bài học chung rút ra vẫn là hãy tập trung sau tay lái

Dù lý do là gì; tài xế xe SUV xao nhãng, hoặc do xe con phanh gấp, hoặc cả hai, thì bài học chung rút ra vẫn là hãy tập trung sau tay lái. 

Tai nạn này xảy ra ở Melbourne, Australia, và theo người đăng tải video, không có ai bị chấn thương gì nghiêm trọng.

Theo Dantri.com.vn/YouTube


Húc đuôi xe con

Bình luận