Kẻ si tình đặc biệt

Anh chị này yêu nhau cuồng nhiệtquá. Tiếc thay lại gặp ngay một tay "thực tế" chả kém.

 

  Cỡ chữ
Anh chị này yêu nhau cuồng nhiệt quá. Tiếc thay lại gặp ngay một tay "thực tế" chả kém.

Theo Hoàng Việt
VTC

 

  Cỡ chữ