Khi bố vào bếp

Được ngày bố vào bếp thì... Eo ơi!

Được ngày bố vào bếp thì... Eo ơi!

Theo Trí Thức Trẻ

ông bố

Bình luận