Khi chị em "kém miếng khó chịu"

Khi các chị em không muốn thuakém người khác thì việc gì cũng dám làm.

 

  Cỡ chữ

Khi các chị em không muốn thua kém người khác thì việc gì cũng dám làm.

NAT (sưu tầm)

 

  Cỡ chữ