Khi cô giáo bảo nộp học phí...

Cô giáo bảo nộp học phí 1 đằng, mà cuối cùng thành 1 nẻo thế này!

Cô giáo bảo nộp học phí 1 đằng, mà cuối cùng thành 1 nẻo thế này!

Theo Trí thức trẻ

vợ chồng

học phí

phụ huynh

học sinh

cô giáo

Bình luận