Khi cún cưng quyết tâm không tắm

Dù chủ nhân đã làm hết cách,nhưng vẫn chẳng thể nào khiến chú cún này chạm chân xuống nước.

 

  Cỡ chữ

Dù chủ nhân đã làm hết cách, nhưng vẫn chẳng thể nào khiến chú cún này chạm chân xuống nước.

Theo Afamily.vn

 

  Cỡ chữ