La mắng con trước mặt người khác sẽ khiến con hư hơn

Hành động la mắng con trước mặt người khác quá quen thuộc với các bậc phụ huynh. Nhưng thực sự là dạy con kiểu này chỉ khiến bé muốn phản kháng mạnh mẽ hơn mà thôi.

Hành động la mắng con trước mặt người khác quá quen thuộc với các bậc phụ huynh. Nhưng thực sự là dạy con kiểu này chỉ khiến bé muốn phản kháng mạnh mẽ hơn mà thôi.

Theo Trí thức trẻ

Dạy con

la mắng con

Bình luận