Lam Trường - Phương Thanh đồng lòng "dựng chuyện": Đại Nghĩa nhập viện

Thứ ba, 07/11/2017 06:57
Chương trình "Giọng ải giọng ai" đã chứng kiến hai "thánh lầy" mới đó chính là Lam Trường và Phương Thanh.

Theo Khám phá
Ý kiến của bạn !