Màn đồng diễn điêu luyện

Mời quý vị và các bạn xem mànđồng diễn rất đồng đều và điêu luyện trong sân bóng bầu dục.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem màn đồng diễn rất đồng đều và điêu luyện trong sân bóng bầu dục.

NAT

 

  Cỡ chữ