Muốn chết sớm thì cứ ăn đêm đi!

Chủ nhật, 25/06/2017 09:20
Có ai thấy nhột nhột vì mồm đang nhai cái gì đó không? Toàn là tác hại vô cùng khôn lường...

Theo Kenh14
Ý kiến của bạn !