Nàng tóc vàng ham ăn

Cô gái tóc vàng có thân hình đẫyđà đến nỗi không thể quan sát hết đĩa thức ăn đặt trên bàn.

 

  Cỡ chữ
Cô gái tóc vàng có thân hình đẫy đà đến nỗi không thể quan sát hết đĩa thức ăn đặt trên bàn.

NAT

 

  Cỡ chữ