Nếu đang là người thứ ba, làm ơn hãy thức tỉnh

Bình luận0

Thế giới này có đến 7 tỷ người, cớ sao cứ phải xen vào hạnh phúc của người khác. Hãy tự chọn cho mình 1 hạnh phúc riêng và trọn vẹn tình yêu với nó đi - NGƯỜI THỨ BA.

Thế giới này có đến 7 tỷ người, cớ sao cứ phải xen vào hạnh phúc của người khác. Hãy tự chọn cho mình 1 hạnh phúc riêng và trọn vẹn tình yêu với nó đi - NGƯỜI THỨ BA.

Theo Trí thức trẻ

tình yêu

ngoại tình

người thứ ba

Bình luận(0)