Ngày 1/6, bồi hồi nhớ lại những hình ảnh một thời đáng nhớ của tuổi thơ

Những hình ảnh này chắc chắn sẽ gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ của thế hệ 8x.

Những hình ảnh này chắc chắn sẽ gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ của thế hệ 8x.

Theo Kinglive

Quốc tế thiếu nhi

ngày 1/6

Bình luận