Người lùn Pygmy 8 tuổi đã dậy thì

Bình luận0

Chỉ 8 tuổi, người Pygmy đã hoàn thiện về sinh lývà quan hệ tình dục, sinh con đẻ cái ở tuổi này.

 

  Cỡ chữ

Chỉ 8 tuổi, người Pygmy đã hoàn thiện về sinh lý và quan hệ tình dục, sinh con đẻ cái ở tuổi này.

 C.L (tổng hợp)

 

  Cỡ chữ

Bình luận(0)