Những kiểu kiêng cữ sai lầm của mẹ Việt, bác sĩ nhắc mãi cũng không chịu bỏ

Kiêng cữ sau sinh không đúng cách có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Kiêng cữ sau sinh không đúng cách có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Theo Khám phá


sau sinh

cha mẹ Việt

Bình luận