Những người "cháy hết mình" với Điều còn mãi

Nhạc sĩ Dương Thụ - Tổng đạo diễn chương trình hoà nhạc “Điều còn mãi”, cho biết: “Điều còn mãi” là tác phẩm của người Việt Nam yêu nước; và khi nghe sẽ khơi dậy, đánh thức trong chúng ta tình yêu mãnh liệt với đất nước .

Nhạc sĩ Dương Thụ - Tổng đạo diễn chương trình hoà nhạc “Điều còn mãi”, cho biết: “Điều còn mãi” là tác phẩm của người Việt Nam yêu nước; và khi nghe sẽ khơi dậy, đánh thức trong chúng ta tình yêu mãnh liệt với đất nước .

Theo VNN

Bình luận