Những tác động đáng sợ của khói thuốc với trẻ em

Hút thuốc thụ động đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em vì phổi của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nhạy cảm hơn với các chất kích thích và chất độc trong khói thuốc.

Hút thuốc  thụ động đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em vì phổi của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nhạy cảm hơn với các chất kích thích và chất độc trong khói thuốc. 

Theo VietNamNet

hút thuốc lá

chất kích thích

khói thuốc nguy hiểm cho trẻ em

Bình luận