Hai xe máy không giảm tốc độ đâm vào nhau khi qua vòng xuyến

Cùng phóng nhanh qua vòng xuyến, hai chiếc xe máy đâm vào nhau khiến người trên xe bị thương nặng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-hai-xe-may-khong-giam-toc-do-dam-vao-nhau-khi-qua-vong-xuyen-post1113663.html

tai nạn giao thông

tai nạn

Bình luận