Quá trình phát triển của thai nhi qua từng thời kỳ

Giới tính của thai nhi được hình thành từ tuần thứ 2 và tim bắt đầu đập ở tuần thứ 6 của thai kỳ.

Giới tính của thai nhi được hình thành từ tuần thứ 2 và tim bắt đầu đập ở tuần thứ 6 của thai kỳ.

Theo Zing

mang thai

Quá trình phát triển của thai nhi

Bình luận