Sticker giúp tự động cảnh báo hiếp dâm

Các kỹ sư Mỹ vừa phát triển một loại sticker đặc biệt, có thể phát hiện hành vi tấn công tình dục theo thời gian thực và tự động gửi cảnh báo tới những người thân của nạn nhân để cầu cứu họ giúp đỡ càng nhanh càng tốt.

Các kỹ sư Mỹ vừa phát triển một loại sticker đặc biệt, có thể phát hiện hành vi tấn công tình dục theo thời gian thực và tự động gửi cảnh báo tới những người thân của nạn nhân để cầu cứu họ giúp đỡ càng nhanh càng tốt.


Theo VietNamNet

hiếp dâm

tân công tình dục

Bình luận