Tài nghệ "cưỡi" motor

Những vận động viên lái motor nàyquả đúng là "cao thủ".

 

  Cỡ chữ

Những vận động viên lái motor này quả đúng là "cao thủ".

NAT

 

  Cỡ chữ