Thợ săn tóm hổ mang chúa dài 2 mét ở dốc đèo Hà Giang

Nhờ sự hỗ trợ của một người bạn, chàng thợ săn mặc áo sơ mi trắng khéo léo dùng tay không túm chặt đầu rắn hổ mang chúa nặng 2 kg ra khỏi hang ở đèo Gió (Hà Giang).

Nhờ sự hỗ trợ của một người bạn, chàng thợ săn mặc áo sơ mi trắng khéo léo dùng tay không túm chặt đầu rắn hổ mang chúa nặng 2 kg ra khỏi hang ở đèo Gió (Hà Giang). 

Theo Tin mới

rắn hổ mang

Bình luận