Tôi hãnh diện vì được sợ vợ!

Có vợ để mà sợ là một niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi tự hào vì điều đó!

vợ để mà sợ là một niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi tự hào vì điều đó!

>> Bạn có đang tự giết mình mà không hề hay biết...
Theo Quà tặng cuộc sốngcâu chuyện cuộc sống

chuyện vợ chồng

Bình luận