Trăn khủng bị cả đàn chồn bạc má xâu xé đến chết

Một con trăn bị cả đàn chồn bạc má vây quanh, chúng thay nhau tấn công con trăn cho đến chết.

Xem link gốcẨn link gốc https://video.vietnamnet.vn/tran-khung-bi-ca-dan-chon-bac-ma-xau-xe-den-chet-a-91947.html

thế giới động vật

Bình luận